WAT 
WAAROM 
HOE 
WIE 
WAAR 
CONTACT 
 


 
In welke situaties is het zinvol in te schakelen?

1. Het gaat eigenlijk best goed
Uw organisatie functioneert goed. Uw medewerkers zetten zich met de beste bedoelingen in. U hebt het eigenlijk best goed voor elkaar. En toch denkt u dat er nog wat meer uit te halen is. Of u vindt het jammer dat er soms tijd verloren gaat aan kleine irritaties en onbegrip. Misschien twijfelt u of de aanwezige kwaliteiten wel voldoende tot hun recht komen. Maar om nou gelijk een organisatieadviesbureau in te huren of een groot traject op te tuigen gaat in uw optiek nu een stap te ver. Er moet wel gewoon gewerkt worden. Eigenlijk zou u eerst wel eens willen sparren met iemand om uw twijfels en vragen te bespreken en te onderzoeken of het mogelijk is om toch eens wat gerichte aandacht aan de ontwikkeling van uw organisatie te besteden op een manier die bij u past. En op zo’n manier dat u de regie volledig in handen houdt. Dat is heel begrijpelijk en verstandig.

 

denkt met u mee en biedt concrete mogelijkheden om uw organisatie (nog) beter te laten functioneren door beter samen te werken.

 

2. Het loopt niet lekker
Uw organisatie functioneert niet goed. De medewerkers zijn ontevreden over het management, de medewerkers doen niet wat het management wil, er zijn conflicten en samenwerkingsproblemen, er worden te weinig resultaten behaald of u vindt het innovatief vermogen onder de maat. Het vervelende is dat u de vinger niet achter de oorzaken kunt krijgen. Dat komt waarschijnlijk omdat niet alle feedback u bereikt en ook omdat meerdere zaken ingrijpen op het organisatiesysteem, wat het behoorlijk complex maakt om alles uiteen te rafelen.

 

 
observeert, adviseert en begeleidt bij het inzichtelijk maken van de situatie en bij het komen tot merkbare gedragsveranderingen.

 

3. Er staan (grote) veranderingen op stapel
Binnen uw organisatie verwacht u veranderingen zoals een reorganisatie of fusie. Het kan ook zijn dat een afdeling andere taken krijgt. U weet dat het in de praktijk altijd anders loopt dan op papier is bedacht en u wilt niet achteraf tegen allerlei ellende aan te lopen.

kan tot in hoge mate voorspellen tegen welke situaties u aan zult lopen en een passende aanpak aanreiken om gedoe zo veel mogelijk te voorkomen.