WAT 
WAAROM 
HOE 
WIE 
WAAR 
CONTACT 
 


 

Waar kunt u hulp bij verwachten?

Het is niet zinvol veranderingen in gang te zetten zonder kennis van de huidige en de gewenste situatie. Doe je dit wel, dan is het niet gek dat er weerstand ontstaat. Mensen zijn namelijk niet tegen verandering, maar wel tegen onvolledig gemotiveerde en daardoor onlogisch lijkende veranderingen. Het is dus belangrijk eerst heel goed en concreet te weten hoe het nu gaat in uw organisatie en waarom. Vervolgens is het zaak te definiëren wat er aan die situatie precies onwenselijk is, wat u wilt bereiken en – misschien wel het belangrijkste – wat u en de rest van de organisatie er -onbewust- aan doet om die gewenste situatie te dwarsbomen. Als u er zelf middenin zit, is het heel moeilijk alles scherp en objectief te zien.

observeert en onderzoekt de huidige situatie, deelt de bevindingen en komt samen met de betrokkenen tot een stappenplan om de wenselijke situatie te realiseren.

Uitgangspunten

Veel organisaties zijn bewust en actief bezig zich te ontwikkelen. Je hoeft de websites maar te bekijken en je ziet dat iedereen het belangrijk vindt dat de organisatie een lerende, klantgerichte organisatie is, mensen eigen verantwoordelijkheid hebben en nemen, dat de processen LEAN zijn ingericht etc. In de praktijk blijkt echter dat dit ook de struikelblokken zijn. Want mensen hebben zo hun redenen om te blijven doen wat ze altijd deden. Bovendien zijn dit begrippen waar iedereen het in theorie mee eens is, maar waar iedereen in de praktijk zo zijn eigen gedachten en aanpak bij heeft.

brengt het gesprek over deze begrippen op gang en draagt zo bij aan de noodzakelijke cultuuraanpassing. Door intensief aanwezig te zijn, de juiste mensen met elkaar samen te laten werken, te letten op het constructief benutten van de aanwezige diversiteit en door bespreekbaar te maken wat mensen eventueel belemmert, helpt zij u uw voornemens in de dagelijkse praktijk te implementeren.

Expertisegebieden

Verbeteren aanspreekcultuur
Veel productiviteit gaat verloren door het niet of te laat bespreekbaar maken van irritaties en zorgen. Aanspreken klinkt al als iets waar je je toe moet zetten. helpt bij het ‘normaal maken’ van vragen stellen, verbazingen uitspreken en toelichting geven op waar een reactie vandaan komt. Dat zou je ‘werken aan een aanspreekcultuur’ kunnen noemen.

Continu Verbeteren
gelooft niet in grote verandertrajecten, maar in tijdens het werk kleine verbeterstappen zetten, kijken wat wel en niet werkt en weer verder verbeteren. In actie leren van en met elkaar om de klant het beste te kunnen bieden.

Benutten van diversiteit
We weten het in theorie allemaal: iedereen is anders en diverse teams presteren beter. helpt dit ook in de praktijk toe te passen. Dat kan met behulp van een taal zoals Management Drives of Belbin Teamrollen, maar ook door aan te sluiten op een taal die in uw organisatie wordt gebruikt.

Effectieve besluitvorming
Om prestaties te verbeteren, moeten er besluiten worden genomen. Wat gaan we wel doen? En wat niet? Bij een goed besluit wordt alle relevante informatie meegenomen – ook die van de minderheid. Dat voorkomt ook ‘weerstand’ achteraf. gebruikt o.a. technieken uit Deep Democracy om dit voor elkaar te krijgen.

Verwaarloosde organisaties
Veel teams hebben zo veel veranderingen en onzekerheid achter de rug, dat er een ernstig gebrek is aan vertrouwen en focus. werkt met teams aan herstel van vertrouwen door met elkaar duidelijke afspraken te maken en die ook met elkaar te handhaven. Vervolgens werken we aan het weer opbouwen en ontwikkelen van het team.

Teams met ‘gedoe’
Irritaties, frustratie, gedoe, afhaken, geroddel bij de koffieautomaat? Dat gaat allemaal ten koste van de prestaties. gaat met het team op zoek naar de achterliggende oorzaken en maakt ‘het gedoe’ productief. Soms is het al voldoende om met een aantal mensen uit een team aan de slag te gaan.

Reflecteren in Actie
Als je als team of als individu niet voor elkaar krijgt wat je wilt en verbetertips niet voldoende helpen, is het raadzaam je eigen aandeel eens kritisch onder de loep te nemen. Aan de hand van concrete praktijkcases helpt bij het herkaderen van aannames, waardoor ander gedrag mogelijk is met andere (hopelijk betere!) resultaten tot gevolg.


zorgt voor meer rendement door meer en beter samen te werken.